Daily Archives: 29. august 2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 28.8.2017 reguleringsplan for Sætermoen massetak.

Klikk her for å lese videre

X