Daily Archives: 10. Oktober 2017

Os kommune og Fylkesmannen i Hedmark v/landbruksavdelingen inviterer herved grunneiere/gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Bredalslia og Høsfjellet til informasjonsmøte om mulighetene for etablering av et prosjekt.

Klikk her for å lese videre

Minner om søknadsfristen for produksjonstilskudd som er 15. oktober.

Klikk her for å lese videre

X