Daily Archives: 17. Oktober 2017

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for en utvidelse av eksisterende boligfelt Gjeltenegga med 7 nye boligtomter med gjennomsnittlig tomteareal er på 1,2 daa.

Klikk her for å lese videre

X