Blog

ledig_stilling_som_skogbrukskonsulent_i_os_kommune

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig fast 100% stilling som skogbrukskonsulent.

1.1.2017 etablerte Os, Holtålen og Røros kommuner en felles landbruksavdeling der Os kommune er vertskommune. Skogbrukskonsulenten ansettes med arbeidssted i Os kommune, men vil ha arbeidsområde for alle tre kommunene.

→ Søk stillingen her

I de tre kommunene er det i dag over 600 aktive skogfondskonti og et aktivt landbruksmiljø basert på grovfôr.

Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering. Kontoret skal bistå med å utvikle landbruksnæringen, samt den aktive bonde og skogbruker.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

* Forvaltningsoppgaver og tilskuddsordninger innenfor skogbruket
* Informasjon og faglig veiledning/rådgiving innenfor skogbruket

Andre relevante oppgaver innenfor avdelingens fagfelt må kunne påregnes

Kvalifikasjoner for stillingen:

Skogbruksfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og veiledningsarbeid.
Gode formuleringsevner i norsk, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning
Førerkort klasse B er påkrevd.

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper som engasjert, strukturert, fleksibel, løsningsorientert, gode samarbeidsevner og selvstendig
vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

  • Tilsetting, fastsetting av lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale.
  • Gode pensjons- og forsikringsordniger.
  • God oppfølging.
  • Prøvetid på 6 måneder.

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og
funksjonsnedsettelser.

Os kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Kontaktperson

Berit Bugten Østbyhaug
– Landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen kommuner

→ Søk stillingen her

X