Blog

ledig_stilling_os_barnehage_pedagogisk_leder

Os kommunale barnehage søker etter en pedagogisk leder i et vikariat for perioden 06.10.2017 til og med 14.08.2018.


Stillingen er i Os barnehage, en helt nybygd barnehage som åpnet høsten 2017 . Os barnehage har fire avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Våre satsningsområder er fysisk aktivitet, sosial kompetanse, språk og veiledning.

→ Søk stillingen her

Ansvar og arbeidsoppgaver

* Ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet
* Ansvar for veiledning av det øvrige personalet på avdelingen
* Bidra til utviklingsarbeid på avdelings- og barnehagenivå
* Skape et godt leke- og læringsmiljø
* Skape et godt arbeidsmiljø
* Kontakt med foreldre
* Samarbeid med andre instanser ved behov

Krav til kompetanse

For stillingen kreves utdanning som førskolelærer/barnehagelærer.

Dersom det ikke søker kvalifisert personell, vil tilsetting av fagarbeider vurderes. Søkere kan også bli vurdert til andre
stillinger, både faste og vikariater som måtte bli ledig under tilsettingsprosessen i de kommunale barnehagene.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en ped. leder som:
* har gode evner til samspill med barna
* har gode samarbeidsevner
* evne til å ta initiativ og ansvar
* er løsningsorientert og positiv
* har god formuleringsevne både skriftlig og muntlig i norsk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes

Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Kontaktperson
Lene Westvold Eggen
Virksomhetsleder Os kommunale barnehage
lene.westvold.eggen@os.kommune.no
Mobil – 97674700
Arbeid – 62470204

→ Søk stillingen her

→ Les mer om Os barnehage

X