Blog

Aktuelt, Bygge og bo

Eiendomsskattelistene for Os kommune

Eiendomsskatt os kommune 2017

Eiendomsskattelistene for Os kommune ligger til offentlig ettersyn i 4 uker fra 1.mars 2018. 

Listene ligger i papirutgave på servicetorget og her på nettsida vår.

Eventuelle tilbakemeldinger om feil eller klager på utskrevet skatt sendes Os kommune innen 6 uker.

→ Her finner du listene

 

 

X