Blog

omsorgstjenesten_os_kommune

Ferievikarer 2018 søkes til omsorgstjenesten i Os kommune. 

Verjåtunet sykehjem
– pleie, turnus
– kjøkken
– renhold

Hjemmetjenesten
– hjemmesykepleie, turnus
– hjemmehjelp.

Rytrøa
– tjeneste for funksjonshemmede,
– avlastningsbolig for familier med funksjonshemmede barn

Sundmoen Bofellesskap
Bolig for mindreårige flyktninger, turnus.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lovverk og avtaleverk.
Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat. Alle må levere politiattest.

Ferieperioden er fra 18/6 – 19/8 2018.

Søknad må inneholde opplysninger om ønsket arbeidsområde, arbeidsperiode og stillingsstørrelse.

Nærmere opplysning ved henvendelse til:
Vigdis Øvergård tlf. 950 88 883 vigdis.overgard@os.kommune.no

eller Kate O. Langøien tlf. 624 70 431/404 13 475
kate.langoien@os.kommune.no

Søknader m/ CV sendes til:
Os kommune,
Omsorgstjenesten,
Rytrøa 4,
2550 Os i Østerdalen
postmottak@os.kommune.no
eller kate.langoien@os.kommune.no

Søknadsfrist: 01.03.2018.

X