Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Næring

Vil du bli landbrukskonsulent i Os, Røros og Holtålen?

Aktivt Fjellandbruk - Årskonferansen 2017

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det nå ledig 100 % fast stilling som landbrukskonsulent.


1.1.2017 etablerte Os, Holtålen og Røros kommuner en felles landbruksavdeling der Os kommune er vertskommune. Landbrukskonsulenten ansettes med arbeidssted i Os kommune, men vil ha arbeidsområde for alle tre kommunene.

I de tre kommunene er det i dag ca 300 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- og kjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe- og pelsdyroppdrett i vårt område.

Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering, og kontoret skal bistå med å utvikle landbruksnæringen og den aktive bonde.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være
– Generelle forvaltningsoppgaver innen fagområdet
– Saksbehandling av tilskuddsordninger
– Andre oppgaver knyttet til de økonomiske virkemidlene i landbruket
– Næringsutvikling innenfor landbruket
– Informasjon og faglig veiledning/rådgiving

Ande relevante oppgaver må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner for stillingen
Landbruksfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og veiledningsarbeid.
Gode formuleringsevner i norsk, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning
Førerkort klasse B er påkrevd.

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper som engasjert, strukturert, fleksibel, løsningsorientert, gode samarbeidsevner og selvstendig vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
– Tilsetting, fastsetting av lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– God oppfølging.
– Prøvetid på 6 måneder.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Os kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside(www.os.hedmark.no) innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

→ Søk stillingen her

X