Blog

Aktuelt, Næring

SMIL-midler med nye bestemmelser

SMIL-midler 2017 Os kommune i Hedmark

Nå kan du søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Søknadsfrist i Os kommune er 1. mai.

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. I 2015 ble SMIL-ordninga avgrensa til søkere som var berettiget produksjonstilskudd.

Eiere som ikke selv driver areal kan igjen søke
Dette medførte at eiere av landbrukseiendommer, som har leid bort alt areal, ikke lengre kunne søke om SMIL-midler. Forskriften er igjen endret, og fra 2017 kan eiere som ikke selv driver areal likevel søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

→ Søknadskjema finner du her

Søknad sendes kommunen.

Mer informasjon om SMIL-midler 

Landbruksdirektoratet

X