Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Meldinger, Nyheter

Trafikksikkerhet ved Os skole og samfunnshus, presisering.

Mer presisering ang. trafikksikkerheten

Se kart  ovenfor som presiserer ønsket kjøremønster ved skole og samfunnshus.

Bussene parkerer langsetter samfunnshuset mot Oshallen. For dere som skal slippe av passasjerer, kjører dere runden inn mot lekeplassen (stengselen skal flyttes) og ut igjen på veien på utkjørselen nærmest rundkjøringa/Bekkrysset. For dere som skal parkere, parkerer dere langsetter gang- og sykkelveien, slik at dere slipper rygging når dere skal kjøre videre.

Ellers så oppfordres flere til å gå og sykle (sparke) til skola.

Rektor

X