Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Næring

Utvalgte kulturlandskap i Os. Vi minner om søknadsfrist 1. mai!

Utvalgte kulturlandskap i Os kommune

Grunneiere og rettighetshavere innenfor det definerte området Vangrøftdalen, Kjurrudalen, Setersjøen og Nordervollia kan søke midler for ulike tiltak.

Vangrøftdalen, Kjurrudalen, Setersjøen og Nordervollia er definert som et av 22 Utvalgte kulturlandskap i landet. Området er valgt ut på bakgrunn av de biologiske og kulturelle verdiene i området. Her finner vi et unikt kulturlandskap hvor det fortsatt er aktiv seterdrift på mange setervoller og dyr på utmarksbeite i hele området. Grunneiere og rettighetshavere innenfor det definerte området kan søke midler til ulike tiltak innenfor de utvalgte kulturlandskap i Os.

Tiltak det kan bevilges midler til er:
• Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
• Skjøtselstiltak
• Restaurering av bygninger
• Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)

Søknadsskjema for Utvalgte kulturlandskap

Les mer om Utvalgte kulturlandskap på Fylkesmannen i Hedmark og Landbruksdirektoratet sine sider.