Blog

vinterskader_på_eng

Det oppfordres til å varsle så raskt som mulig til landbrukskontoret eller Norsk Landbruksrådgiving om du har en del overvintringsskader på enga.

Det er viktig å få reparert skadene slik at avlingstapet blir minst mulig. Det finnes ordning for erstatning ved klimabetinget avlingstap (søknadsfrist 31. oktober) når over 30 % av foretakets avling er tapt.

Endringer i oppsatt gjødselplan må noteres, og kvitteringer for ekstra utgifter til reparasjon tas vare på. Dokumentasjoner som reparasjonskostnader vil være et grunnlag ved en erstatningssøknad.

X