Archives

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i Os kommune fra og med fredag 16. februar.

Klikk her for å lese videre

Martin Løvø (45) er ny oppvekstsjef i Os kommune. Han ser sin nye stilling i sterk sammenheng med hvordan Os vil klare å være en god bokommune, og kvaliteten på oppvekst- og undervisningstilbudet i fremtida.

Klikk her for å lese videre

Ved en feil ble forfall for kommunale eiendomsgebyr for januar lagt inn med dato 20.02.2018.

Klikk her for å lese videre

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Klikk her for å lese videre

Vi har den glede å tilby 10 timars kurs i «Musikk fra livets begynnelse» for 0-1-åringar med foresatt.

Klikk her for å lese videre

Ferievikarer 2018 søkes til omsorgstjenesten i Os kommune. 

Klikk her for å lese videre

Tre stillinger er nå ledige i Omsorgstjenesten i Os kommune: 2 faste 100% stillinger som sykepleier, 1 fast 80% stilling som sykepleier. 

Klikk her for å lese videre

Frivillige ønskes på sjekkpunkt Tufsingdalen 9. og 10. februar! Meld din interesse her.

Klikk her for å lese videre

Siste nytt fra Landbruksavdelingen. Les om viktige frister vinter og vår 2018, skogfond og mer her.

Klikk her for å lese videre

Holtålen, Os, Røros og Tydal brann- og redningstjeneste skal i løpet av en femårs periode utføre feiing av skorstein og tilsyn av fyringsanlegget i alle fritidsboliger som ligger i rimelig nærhet av vei.

Klikk her for å lese videre

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges herved reguleringsplanforslag for Kalvkroken ut til offentlig høring og ettersyn.

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for Sundmoen ut til ny høring.

Klikk her for å lese videre

14.desember behandler kommunestyret årsbudsjettet for 2018. Saksframlegg og forslag til årsbudsjettet finner du her. 

Klikk her for å lese videre

Er familiens økonomi til hinder for barn/ungdoms deltagelse i aktiviteter? Her er Aktivitetskortet!

Klikk her for å lese videre

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å kunne bekjempe barnefattigdom, gjennom en nasjonal tilskuddsordning. 

Klikk her for å lese videre

Os kommune legger i november ut testversjoner av to temakart. Et temakart om setrer i Kjurrudalen og Vangrøftdalen og et temakart om vald og jaktfelt for elgjakt.

Klikk her for å lese videre

Fra 1. november holder Landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen åpent for publikum hver tirsdag og torsdag.

Klikk her for å lese videre

Gjennom godt samarbeid mellom NAV Os og omsorgstjenesten i Os har Tor Inge Ytterhaug stø kurs mot å bli helsefagarbeider. 

Klikk her for å lese videre

Minner om søknadsfristen for produksjonstilskudd som er 15. oktober.

Klikk her for å lese videre

Nå kan du stille åpne spørsmål i kommunestyret!

Klikk her for å lese videre

X