Archives

Kommunene i Nord-Østerdal inviterer til møteserie om klimasmart landbruk. I dag er det møte i Os samfunnshus – Fensal kl. 19.30 – 22.00. 

Klikk her for å lese videre

I juni holdes det kurs i kadaversøk, beitetilsyn og GPS. Les mer om kursene her og frister for å melde seg på. 

Klikk her for å lese videre

Det er to forvalterstillinger knyttet til Forollhogna, begge med kontorsted Røros. Den ene stillingen er nå utlyst med søknadsfrist 3.mai.

Klikk her for å lese videre

Det er felles søknadsfrist for tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) og tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). 

Klikk her for å lese videre

I samarbeid med Studiesenteret.no kan Røros Ressurs tilby fire deltidsstudier lokalt på Røros, som betyr kort reisevei. Søknadsfrist 15. april!

Klikk her for å lese videre

Telefonen er oppe og går på Verjåtunet sykehjem. Det er blitt nytt innvalgsnummer 489 51 466. Du får fortsatt valg om hvilken avdeling du vil nå.

Klikk her for å lese videre

Frist for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket –  del 1: Telledato 1.mars – Absolutt søknadsfrist 15.mars!

Klikk her for å lese videre

Bli med på fagmøtet «Bonden som byggherre» den 7. mars.

Klikk her for å lese videre

Landbruksavdelingen i Røros, Os og Holtålen inviterer til fagmøte 1. Mars fra kl 19.30 – 22.00 i Grendehuset Morgenrøden (Røden) på Os. 

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med prosjektet «Tryggere sammen», i regi av Norges Bondelag, inviteres det til møte på Trollkroa den 5. mars.

Klikk her for å lese videre

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i Os kommune fra og med fredag 16. februar.

Klikk her for å lese videre

Martin Løvø (45) er ny oppvekstsjef i Os kommune. Han ser sin nye stilling i sterk sammenheng med hvordan Os vil klare å være en god bokommune, og kvaliteten på oppvekst- og undervisningstilbudet i fremtida.

Klikk her for å lese videre

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Klikk her for å lese videre

Vi har den glede å tilby 10 timars kurs i «Musikk fra livets begynnelse» for 0-1-åringar med foresatt.

Klikk her for å lese videre

Tre stillinger er nå ledige i Omsorgstjenesten i Os kommune: 2 faste 100% stillinger som sykepleier, 1 fast 80% stilling som sykepleier. 

Klikk her for å lese videre

Frivillige ønskes på sjekkpunkt Tufsingdalen 9. og 10. februar! Meld din interesse her.

Klikk her for å lese videre

Siste nytt fra Landbruksavdelingen. Les om viktige frister vinter og vår 2018, skogfond og mer her.

Klikk her for å lese videre

Holtålen, Os, Røros og Tydal brann- og redningstjeneste skal i løpet av en femårs periode utføre feiing av skorstein og tilsyn av fyringsanlegget i alle fritidsboliger som ligger i rimelig nærhet av vei.

Klikk her for å lese videre

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges herved reguleringsplanforslag for Kalvkroken ut til offentlig høring og ettersyn.

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for Sundmoen ut til ny høring.

Klikk her for å lese videre

X