Archives

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å kunne bekjempe barnefattigdom, gjennom en nasjonal tilskuddsordning. 

Klikk her for å lese videre

Hedmark Landbruksselskap har økonomiske midler for å støtte prosjektrettede tiltak i tilknytning til landbruket.

Klikk her for å lese videre

Os kommune legger i november ut testversjoner av to temakart. Et temakart om setrer i Kjurrudalen og Vangrøftdalen og et temakart om vald og jaktfelt for elgjakt.

Klikk her for å lese videre

Fra 1. november holder Landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen åpent for publikum hver tirsdag og torsdag.

Klikk her for å lese videre

Det blir landbrukstreff tirsdag 31. oktober kl. 12 – 14 på møterom Christianus sextus på Storstuggu på Røros.

Klikk her for å lese videre

Gjennom godt samarbeid mellom NAV Os og omsorgstjenesten i Os har Tor Inge Ytterhaug stø kurs mot å bli helsefagarbeider. 

Klikk her for å lese videre

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for en utvidelse av eksisterende boligfelt Gjeltenegga med 7 nye boligtomter med gjennomsnittlig tomteareal er på 1,2 daa.

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Fylkesmannen i Hedmark v/landbruksavdelingen inviterer herved grunneiere/gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Bredalslia og Høsfjellet til informasjonsmøte om mulighetene for etablering av et prosjekt.

Klikk her for å lese videre

Minner om søknadsfristen for produksjonstilskudd som er 15. oktober.

Klikk her for å lese videre

Nå kan du stille åpne spørsmål i kommunestyret!

Klikk her for å lese videre

Dialog med leverandører om utvikling av bygg i Os sentrum holdes 5. oktober 2017 

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med markeringen av Alzheimerdagen 21.september ble tradisjonen tro årets Demenspris i Hedmark delt ut. Den gikk til Os skole v/fjorårets 9.klasse for innsatsen de gjorde under demensuka og demensaksjonen i 2016.

Klikk her for å lese videre

Planutvalget i Os kommune vedtok i møte 6.9.2017 å legge planprogram for områderegulering av Os sentrum ut til høring og offentlig ettersyn.

Klikk her for å lese videre

Os svømmehall åpner igjen 6. oktober. Her finner du åpningstider for 2017/2018. 

Klikk her for å lese videre

Av 1505 stemmeberettigede velgere i Os kommune har 1153 stemt ved årets stortingsvalg. Her ser du foreløpig resultat.

Klikk her for å lese videre

Ønsker du å starte egen bedrift, eller du av andre grunner kunne tenke deg å delta på et etablererkurs, så kan du delta på kurs på Tynset fra 18. oktober.

Klikk her for å lese videre

Ordinær båndtvangsperiode er opphevet fra og med 21. august. I den forbindelse vil vi minne om at det i Os kommune er vedtatt egen forskrift med bestemmelser om utvidet båndtvang fram til 15. oktober.

Klikk her for å lese videre

16. august 2017 åpnet nye Os barnehage. Denne dagen hadde mange gledet seg til, og resultatet har blitt et tilbud i toppklasse!

Klikk her for å lese videre

Det holdes fagdag om hvordan rydde områder i utmark slik at en får gode beiter, og hvordan vedlikeholde disse. Velkommen til Vangrøftdalen i Os kommune fredag 1. september!

Klikk her for å lese videre

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig fast 100% stilling som skogbrukskonsulent.

Klikk her for å lese videre

X