Archives

Os svømmehall åpner igjen 6. oktober. Her finner du åpningstider for 2017/2018. 

Klikk her for å lese videre

Av 1505 stemmeberettigede velgere i Os kommune har 1153 stemt ved årets stortingsvalg. Her ser du foreløpig resultat.

Klikk her for å lese videre

Os kommunale barnehage søker etter en pedagogisk leder i et vikariat for perioden 06.10.2017 til og med 14.08.2018.

Klikk her for å lese videre

Ønsker du å starte egen bedrift, eller du av andre grunner kunne tenke deg å delta på et etablererkurs, så kan du delta på kurs på Tynset fra 18. oktober.

Klikk her for å lese videre

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 28.8.2017 reguleringsplan for Sætermoen massetak.

Klikk her for å lese videre

Ordinær båndtvangsperiode er opphevet fra og med 21. august. I den forbindelse vil vi minne om at det i Os kommune er vedtatt egen forskrift med bestemmelser om utvidet båndtvang fram til 15. oktober.

Klikk her for å lese videre

16. august 2017 åpnet nye Os barnehage. Denne dagen hadde mange gledet seg til, og resultatet har blitt et tilbud i toppklasse!

Klikk her for å lese videre

Det holdes fagdag om hvordan rydde områder i utmark slik at en får gode beiter, og hvordan vedlikeholde disse. Velkommen til Vangrøftdalen i Os kommune fredag 1. september!

Klikk her for å lese videre

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig fast 100% stilling som skogbrukskonsulent.

Klikk her for å lese videre

Omsorgstjenesten i Os kommune søker etter en avdelingsleder for tjenesten for funksjonshemmede.

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker NRK Sommertoget hjertelig velkommen til Os lørdag 15. juli!

Klikk her for å lese videre

12. juni i år ble det innført ei ny soneforskrift (forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Desease).

Klikk her for å lese videre

Gode fiskevann har vært gull verd opp igjennom historien. En strabasiøs 7 mils tur fra Tylldalen til Tufsingdalen var verdt strevet, og folk kom heim med store notfangster.

Klikk her for å lese videre

Alle barn og unge opptil 16 år kan delta! Lag blomsterkrans til NRK Sommertoget ankommer Os lørdag 15. juli. Premier og kanskje kommer din krans på TV! 

Klikk her for å lese videre

Nå har vi lansert ny aktivitetskalender for Os kommune, hvor alle kan legge inn sine arrangementer. 

Klikk her for å lese videre

Dette er et årlig magasin som gis ut av villreinutvalget i Forollhogna i samarbeid med villreinnemda og Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Klikk her for å lese videre

Her finner du nyheter og nyttig stoff fra Landbruksavdelingen i Os, Røros og Holtålen. 

Klikk her for å lese videre

Som en oppvarming til NRK Sommertogets ankomst til Os den 15. juli, har 8. klasse ved Os skole filmet folk i nærmiljøet – eldre og yngre – om deres beste minner og historier fra toget. 

Klikk her for å lese videre

Dialog med leverandører om utvikling av bygg i Os sentrum, utsettes til august. 

Klikk her for å lese videre

Alle kvinner født 1991 og senere har fra høsten 2016 fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Klikk her for å lese videre

X