Dalsbygda barnehage

Dalsbygda barnehage

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september eller oktober det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

SIST OPPDATERT: 21.02. 2017 - 10:02

Dalsbygda barnehage

Barnehagen i Dalsbygda ligger på Langegga, ca 500 meter bortenfor Dalsbygda skole og samfunnshus.

Den nye barnehagen ble åpnet i august 2010 i helt nye lokaler. Dette er en 1 avdelings barnehage for barn i alderen 1-6 år.

Styrer, Ellen Østgård Johnsen

Styrer i Dalsbygda barnehage er Ellen Østgård Johnsen

KONTAKT

Ellen Østgård Johnsen

Tlf. 62470208

Dalsbygda barnehage

KONTAKTINFORMASJON

Styrer:
Ellen Østgård Johnsen

Tlf. 62470208

Besøksadresse:
Langegga 40, Dalsbygda

X