Furuholtet barnehage

Furuholtet barnehage

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september eller oktober det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

SIST OPPDATERT: 27.02. 2017 - 13:51

Furuholtet barnehage

Furuholtet er primært for barn fra 3 – 5 år, men den er også godkjent for barn under 3 år

Bilde av barn i snøhule

KONTAKTINFORMASJON

Styrer for Furuholtet barnehage er Wenche Ytterhaug

Epost: Wenche Ytterhaug

Tlf. 624 70 205

X