Kulturskole

Kulturskole

Os kulturskole ligger administrativt under Os skole. Skolene i kommunen har i alle år hatt tett og nært samarbeid med kulturskolen, noe som har ført til mange spennende musikkprosjekter.

SIST OPPDATERT: 22.02. 2017 - 10:58

Os kommunale kulturskole

Kulturskolen i Os kommune er underlagt Os skole. Kulturskolen leverer tjenester til skolene og barnehagene i kommunen, og til det frivillige musikkliv.

Kulturskolens ledelse

Faglig leder i kulturskolen er Gunn Langeng

KONTAKT

Gunn Langeng

Tlf. 62470403

Harpa på Hagenjordet

Slik søker du om plass i kulturskolen

Søknadsfristen er 10. juni, men interesserte oppfordres til å søke når som helst i året. (Disse vil bli tatt inn dersom det er ledig plass på instrumentet.)

Endring eller oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen 10. juni.

Dersom du allerede har plass, trenger du ikke søke på nytt for kommende skoleår. Du trenger heller ikke søke på nytt dersom du står på venteliste.