Sundmoen bofellesskap

Sundmoen bofellesskap

Sundmoen bofelleskap er en bolig i Os for enslige mindreårige flyktninger. Boligen har 5 plasser og her bor ungdom mellom 15 og 20 år med ulike nasjonaliteter.

SIST OPPDATERT: 06.04. 2017 - 10:11

Sundmoen bofelleskap

Bofellesskapets oppgave er å gi omsorg og støtte, være rollemodell, gi opplæring i praktiske ferdigheter som er nødvendige for å mestre daglige gjøremål, skape faste rammer og struktur i hverdagen, leksehjelp og fokus på skolegang, nettverksbygging og grensesetting.

Målene er å bidra til at ungdommen blir godt trent i å mestre sin hverdagssituasjon og at de blir selvstendige.

Bofellesskap

Sundmoen bofellesskap er et hjem for de enslige mindreårige flyktningene som bosettes i Os. Ungdommene i bofellesskapet lever som en familie, men tett oppfølging av ansatte.

Treningsleilighet

Noen ungdommer kan bo i egen leilighet med oppfølging av ansatte fra bofellesskapet. I den leiligheten bor de permanent eller i perioder for å øve seg på å bo alene.

Barn, unge og utdanning

KONTAKTINFORMASJON

Virkomshetsleder
Vigdis Øvergård
Tlf: 950 88 883
vigdis.overgard@os.kommune.no

Sundmoen Bofellesskap
Tlf: 488 93 739

Avdelingeleder
Tonje Sjøvold
Tlf: 488 84 221
tonje.hansen@os.kommune.no