Kulturkontoret

Kulturkontoret

Her finner du informasjon om kulturkontoret i Os kommune. Har du spørsmål som gjelder kultur, idrett og fritid, kan vi hjelpe deg. Kulturkontoret ligger på kommunehuset.

SIST OPPDATERT: 31.01. 2017 - 23:59

Kulturkontoret

Kulturkontoret har ansvar for ulike områder i det kommunale kulturarbeidet, og bidrar gjerne i prosjekter, aktiviteter og arrangement i kommunen.

Spillemidler

Informasjon om Spillemidler, søknadsskjema mm finner du på siden
Tilskudd, priser og stipender

Tilskudd, priser og stipender

Informasjon om Kulturmidler, Kulturpris, Ungdommens utviklingsstipend, sponsing mm finner du på siden:

Tilskudd, priser og stipender 

Den kulturelle spaserstokken
Pilgrimsleden
Nørdalen natur- og kultursti
Hembygda

Hembygda er Os kommunes eget julehefte. Det er hovedsakelig historisk stoff, men også andre artikler.

Har du stoff til bladet, det kan være ideer, artikler, bilder, småstubber, historier, dikt osv – ta kontakt med oss!

I redaksjonen: Arne Ingar Bækken (redaktør), Jon J. Meli, Bjørg Røsten, Jon Holm Lillegjelten og  Anne Kristin Rødal

Redaksjonskomiteen starter arbeidet med årets utgave på vårparten, men tar imot stoff hele året!

Kultur, idrett og fritid

Kontakt

Kultur- og biblioteksjef Anne Kristin Rødal
Tlf 97653219
E-post: Anne.kristin.rodal@os.kommune.no

X