Blog

Ordinær båndtvangsperiode er opphevet fra og med 21. august. I den forbindelse vil vi minne om at det i Os kommune er vedtatt egen forskrift med bestemmelser om utvidet båndtvang fram til 15. oktober.

Minner også om at, uansett båndtvang eller ikke, en hund kan bare være løs når den blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte.

Forskrift om utvidet båndtvang i Os kommune finner du her

X