Organisasjon / Administrasjon

Organisasjon / Administrasjon

Os kommunes organisasjon er en 2-nivå modell der alle virksomhetsledere og stabsledere har rådmannen som sin nærmeste leder. Vi har 8 virksomheter i kommuneorganisasjonen. Hele administrasjonen er samlet i kommunehuset.

SIST OPPDATERT: 01.03. 2017 - 09:33

Rådmann og stab

Rådmannen har 6 stabsledere; personalsjef, leder felles lønnsavdeling, leder servicetorg, økonomisjef, leder IKT og sikkerhet og skolefaglig rådgiver.

Rådmann og stabsledere har alle sine kontorer i kommunehuset.

Rådmann, Arne Svendsen

Os kommunes rådmann heter Arne Svendsen.

KONTAKT

Arne Svendsen

Tlf. 95266502

Personalsjef, Nina Kjellesvig Dalløkken

Personalsjef er Nina Dalløkken.

KONTAKT

Nina Kjellesvig Dalløkken

Tlf. 95061698

Leder IKT og sikkerhet, Jukka Peramaa

Leder for IKT og sikkerhet er Jukka Peramaa

KONTAKT
Jukka Peramaa

Tlf. 92856409

Skolefaglig rådgiver, Arvid Keskitalo

Skolefaglig rådgiver er Arvid Keskitalo

Han er også kvalitetsansvarlig og rådmannens stedfortreder

KONTAKT
Arvid Keskitalo

Tlf. 41603533

Leder servicetorg, Liv Tollan Ryen

Leder for servicetorget er Liv Tollan Ryen

KONTAKT
Liv Tollan Ryen

Tlf. 62470325

Leder felles lønnsavdeling, Bjørg Unni Berg Stenvoll

Leder for felles lønnsavdeling for Os, Røros og Holtålen kommuner er Bjørg Unni Berg Stenvoll

KONTAKT
Bjørg Unni Berg Stenvoll

Tlf. 92859113

Økonomisjef, Grete Nesset

Økonomisjef i Os kommune er Grete Gåsbakk Nesset

KONTAKT
Grete Gåsbakk Nesset

Tlf. 62470301

Virksomheter i Os kommune

Os kommunes organisasjon består av 8 virksomheter. Virksomhetene er Os kommunale barnehage (avdeling Dalsbygda, avdeling Furuholtet og avdeling Sundmoen), Dalsbygda skole, Os skole, helse, omsorg, teknisk og drift, kultur og NAV Os.

I tillegg er Os kommune vertskommune for felles landbruksavdeling og felles lønnskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen.

Os kommune er også vertskommune for Kontrollutvalg Fjell IKS, Revisjon Fjell IKS og Legevaktordningen mellom Os, Røros og Holtålen kommuner.

Kommunehuset i Os

Organisasjon

Os kommune er organisert i 2 nivåer. Alle virksomhetslederne og stabslederne har rådmannen som sin nærmeste overordnede. Dette gjelder også lederne i de tjenestene som Os kommune er vertskommune for.

X