100% fast stilling som landbrukskonsulent

100% fast stilling som landbrukskonsulent

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig 100 % fast stilling som landbrukskonsulent. Det er felles Landbruksavdeling for kommunene Os, Røros og Holtålen der Os kommune er vertskommune. I de tre kommunene er det i dag samlet ca 300 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- og kjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe i vårt område.

Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering, og kontoret skal bistå med å utvikle landbruksnæringen og den aktive bonde.

Landbrukskonsulent - ledig stilling - Os, Røros, Holtålen

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Generelle forvaltningsoppgaver innen fagområdet
 • Saksbehandling av tilskuddsordninger
 • Andre oppgaver knyttet til de økonomiske virkemidlene i landbruket
 • Næringsutvikling innenfor landbruket
 • Informasjon og faglig veiledning/rådgiving
 • Ande relevante oppgaver må kunne påregnes
 • Må påregnes en del reisevirksomhet med tilgang til egen bil i tjenesten, i forbindelse befaringer, møtevirksomhet o.a.

Krav til kompetanse

 • Landbruksfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, eller annen relevant utdanning fra høgskole/universitet
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og veiledningsarbeid
 • Gode formuleringsevner i norsk, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning
 • Førerkort klasse B er påkrevet

Et innblikk i saueholdet i Fjellregionen med bilder fra Os kommune. Film: Eirik Bækken/Vekst i Os AS

Om landbruket i Røros, Os og Holtålen

I de tre kommunene er det i dag ca 300 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- og kjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe- og pelsdyroppdrett i vårt område. Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering, og kontoret skal bistå med å utvikle landbruksnæringen og den aktive bonde.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som engasjert, strukturert, fleksibel, løsningsorientert, gode samarbeidsevner og selvstendig vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Tilsetting, fastsetting av lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger. God oppfølging. Prøvetid på 6 måneder.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist 24.05.20

Utlyst 30.04.20

Kontaktperson:

Berit Bugten Østbyhaug
Landbrukssjef
berit.ostbyhaug@os.kommune.no
Mobil: 952 95 955
Arbeid: 952 95 955

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes

Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen «Søk på stilling» innen fristen.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju, hvis de ikke er scannet inn i CV.

Klikk her for å søke »

X