Daily Archives: 16. Mars 2017

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette om oppstart av detaljreguleringsplan for «Kalvkroken i Dalsbygda, boliger».

Klikk her for å lese videre

X