Daily Archives: 8. august 2017

Informasjon og veiledning for husdyr- og tamreineiere som mister dyr til rovvilt, og en oversikt over økonomiske ordninger. Veiledningen er utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Klikk her for å lese mer…

Klikk her for å lese videre

Torsdag den 10. august 2017 starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med 8. september.

Klikk her for å lese videre

X