Daily Archives: 20. september 2017

Planutvalget i Os kommune vedtok i møte 6.9.2017 å legge planprogram for områderegulering av Os sentrum ut til høring og offentlig ettersyn.

Klikk her for å lese videre

X