Daily Archives: 6. Desember 2017

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges herved reguleringsplanforslag for Kalvkroken ut til offentlig høring og ettersyn.

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for Sundmoen ut til ny høring.

Klikk her for å lese videre

X