Daily Archives: 13. Juni 2018

Fylkesmannen informerer 2018: Et informasjonsblad til beitebrukere og rovviltkontakter

Klikk her for å lese videre

Planområdet ligger ved Langen i Os kommune og tett opp til grensen mot Tolga kommune. Langen ligger 12 km vest for Os sentrum.

Klikk her for å lese videre

X