Daily Archives: 4. Desember 2018

Formannskapets innstilling med alle forslag til vedtak er i henhold til kommunelovens § 44.7 og 45.3 lagt ut til alminnelig ettersyn på servicetorget og kommunens nettside os.kommune.no.

Klikk her for å lese videre

X