Daily Archives: 6. februar 2019

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. Fylkesmannen har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019. Søknaden sendes kommunen der […]

Klikk her for å lese videre

X