Daily Archives: 27. februar 2019

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø, Os kommune – varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram.

Klikk her for å lese videre

X