Daily Archives: 27. Mars 2019

Gjeldende reguleringsplan for Jakobsåsen Hyttegrend er regulert til 24 hyttetomter. Alle tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg, fiber- og strøm, med privat atkomstveg. 

Klikk her for å lese videre

X