Daily Archives: 15. juni 2020

Kommunen er pliktig til å følge lov om offentlig anskaffelser. Det var Rørosbanken som vant anbudskonkurransen og som blir kommunens nye bankforbindelse. Torsdag ble avtalen underskrevet av ordfører Runa Finborud og administrerende banksjef Even Kokkvoll.

Continue Reading

X