Daily Archives: 19. juni 2020

Formannskapet vedtok i sak 37/20 den 11.juni å legge ut planstrategi for Os kommune ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 01. september 2020. Hvert fjerde år skal kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, vedta ny kommunal planstrategi. Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens behov for planlegging. Dette vil bidra […]

Continue Reading

X