Daily Archives: 8. januar 2021

Tilskudd til friluftslivsaktivitet, frist 1. februar fra Miljødirektoratet. Mål for ordningen og målgruppe Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv. […]

Continue Reading

Dette er en påminnelse angående testing av smitte. Hvis du har problemer med å bestille tid til testing via Helseboka.no, er det Os legekontor du skal kontakte, tlf 62470355. Os legekontor varsler Røros teststasjon for de som ikke klarer å bestille selv. ⇒ Klikk her for å bestille tid testing på Røros legesenter! Maja Presthagen […]

Continue Reading

X