Daily Archives: 1. februar 2021

Søknadsfristen nærmer seg! Helse og omsorgstjenesten i Os kommune er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Helsetjenester. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har helse og omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste. Vi har for tiden ledig følgende stillinger: * 2 x 100% fast sykepleierstilling * 100 […]

Continue Reading

X