Daily Archives: 15. februar 2021

Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap – områdeplan og tiltaksplan legges ut på høring. Den 11. februar 2021 vedtok Os formannskap å sende områdeplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap på høring. Høringsfrist 15. mars.2021. På grunn av koronasituasjonen har det under arbeidet med planen(e) kun blitt gjennomført ett åpent møte. Det legges imidlertid opp til […]

Continue Reading

X