Daily Archives: 5. oktober 2022

Spillemiddelordningen omfatter idrettsanlegg, friluftsanlegg inkludert stier og løyper, nærmiljøanlegg og kulturbygg. Lokal søknadsfrist for nye og fornya søknader er 16. november. Anleggene må stå i kommunens plan for idrett og friluftsliv. Det er ikke lengre nødvendig med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Søknad leveres elektronisk. I lenken nedenfor ligger søknads- og regnskapsskjema, opplysninger om hva det kan søkes […]

Continue Reading

X