80% fast stilling som fysioterapeut

80% fast stilling som fysioterapeut

Fysioterapitjenesten i Os kommune består av en kommunal fysioterapistilling og en driftstilskuddstilling. Tjenesten har tilholdssted midt i Os sentrum, og ligger i samme lokaler som Os sykehjem. Vi kan tilby en svært variert arbeidshverdag med alt fra gruppetreninger i treningssal og basseng, individuell behandling, og sykehjemskasus. Vi har et tett samarbeid med sykehjem og hjemmetjeneste, samt leger, ergoterapeut og helsestasjon.

Stillingen blir ledig fra 01.02.2019.

Fysioterapeut_ledig_stilling_os_kommune

Personlige egenskaper

 • Det forventes at vedkommende har evne til å ta initiativ, samt ha evne til å opptre ryddig og effektivt.
 • Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt.
 • Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og med pårørende.
 • Vedkommende bør være fleksibel, løsningsorientert og framtidsrettet.
 • Du må ha interesse for å jobbe med et bredt spekter av diagnoser og problemstillinger.
 • Samarbeid med andre innen omsorg og helse, samt pårørende.
 • Gode digitale ferdigheter.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Gode norskkunnskaper. Både muntlig og skriftlig
 • Beherske relevant dataverktøy. ProMed og Gerica.
 • Førerkort kl B, bør også kunne disponere egen bil.
 • Relevant arbeidserfaring

Vi tilbyr

 • Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt fagmiljø og arbeidsmiljø

Kontaktperson

Helge Lund

Virksomhetsleder Helse

Mobil: 911 77 940

helge.lund@os.kommune.no

Frister og datoer

Søknadsfrist 17.11.2019

Utlyst dato 31.10.2019

Vårref 190

Os kommune – sommertid. Film: Vekst i Os AS

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes

Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen «Søk på stilling» innen fristen.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju, hvis de ikke er scannet inn i CV.

Klikk her for å søke »

X