Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Helse og omsorg, Næring

100% fast stilling som avdelingsleder i Omsorgstjenesten

Ledige stillinger - Os kommune - Omsorgstjenesten

Omsorgstjenesten i Os kommune søker etter en avdelingsleder for tjenesten for funksjonshemmede.

Omsorgstjenesten er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Bofellesskap for enslige mindreårige flykninger. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste

→ Søk stillingen her

Ansvar og arbeidsoppgaver

* Ansvar for den daglige driften av Tjenesten for funksjonshemmede
* Skape et godt arbeidsmiljø
* Bidra til utvikling av omsorgstjenestene på tvers av avdelinger
* Delegert personal og økonomiansvar for egen avdeling
* Koordineringsansvar rundt studenter, lærlinger og praksiskandidater

Krav til kompetanse

Vi søker etter en avdelingsleder som:
* har relevant helse og sosialfaglig utdanning
* har studiepoeng innen ledelse, eller har mulighet til å tilegne seg det

Det er ønskelig at vedkommende har veiledningskompetanse

Personlige egenskaper

Vi søker en avdelingsleder som:
* er løsningsorientert og positiv
* tar initiativ og ansvar
* har evne til å jobbe selvstendig, men også godt i team
* har stå på vilje og gode samarbeidsevner
* er tydelig
* har interesse for å utvikle faget og øke kvaliteten på tjenestene
* behersker norsk godt både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes

Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Søk stillingen her

X