Blog

100% fast stilling som fastlege

Vi søker en allmennlege med tiltredelse snarest.
Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere og det er for tiden ca.13 delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres. Det gis avspasering etter vakt, også helgevakter.

Offentlige legeoppgaver fordeles på 3 årsverk og omfatter Intermediæravdeling, sykehjem/hjemmetjeneste og helsestasjon.

Den ledige hjemmel har ca 600 pasienter på listen, med tak på 900.

Søknadsfrist er 4. august, 2021.

⇒ Klikk her for å lese mer om stillingen og for å søke!

Kontaktperson
Maja Presthagen, avdelingsleder helse, mobil: 91722808, Maja.Presthagen@os.kommune.no

 

X