Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Landbruk, Nyheter, Næring

Landbruksrådgiver / konsulent, 100% fast stilling

Stilling som landbruksrådgiver

Ledig fast 100% stilling som landbruksrådgiver / konsulent i Røros, Os og Holtålen kommuner.

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig 100 % fast stilling som landbruksrådgiver / konsulent. Avdelingen har kontorsted i Os kommune, som er vertskommunen for denne fellestjenesten. Landbruksavdelingen for disse tre kommunene består av 6,7 årsverk der landbruksrådgiveren inngår. Det er et stort fagfelt. Vi har bred kompetanse, og de ulike oppgavene i kommunens landbruksforvaltning løses i faggrupper.

I de tre kommunene er det i dag ca 250 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- og kjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe i vårt område.

Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering, og kontoret skal gjennomføre kommunens forvaltningsoppgaver, og kunne bistå i utvikling av landbruksnæringen og den aktive bonde.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

  • Generelle forvaltningsoppgaver innen fagområdet, herunder:
  • Saksbehandling etter landbrukslovgivningen
  • Andre oppgaver knyttet til de økonomiske virkemidlene i landbruket
  • Utvikling innenfor landbruket
  • Informasjon og faglig veiledning

⇒ Klikk her for å lese mer om stillingen og for å søke!

⇒ Klikk her for å lese mer om landbruksavdelingen!

 

Søknadsfrist 12.02.2023

X