Blog

Os kommune er vertskommune for felles lønningskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen. Kontoret ble etablert for 8 år siden og har godt innarbeidede rutiner. Lønnsprogrammet som benyttes er Visma.

Lønningskontoret er bemannet med 3 faste stillinger. En av de ansatte skal ha permisjon i perioden 13.09.21 til og
med 08.06.2022. Det er denne stillingen vi nå søker å erstatte. Tiltredelse ønskes primært fra 01.08.2021 med tanke på opplæring i forkant av permisjonen.

Den som tiltrer stillingen vil primært jobbe med oppgaver for Holtålen kommune. Vedkommende må påregne en
kontordag pr mnd i Holtålen.

⇒ Klikk her for å lese mer om stillingen og for å søke!

Kommunevåpen fra Røros, Os og Holtålen

X