Blog

17_mai_program_os_kommune_2019

Pandemien vil også i år prege feiringen av Norges nasjonaldag. Markeringen av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldene nasjonale regler og anbefalinger.

Et av høydepunktene i fjorårets feiring var da hele Norge samlet seg i en gigantisk allsang av “Ja, vi elsker”. Også i år vil regjeringen oppfordre hele Norge til å bli med når nasjonalsangen skal synges samtidig. Det skjer rett etter saluttene fra festningsverkene klokka 12.

Når alle 17. mai komitéene har programmet for dagen klart, legges de ut på kommunens hjemmeside.

Nasjonale råd og regler som gjelder per i dag slik:

  • Hold minst en meter avstand til andre.  
  • Hold hendene rene, og hold deg hjemme hvis du er syk. 
  • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av én til to faste venner. 
  • Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner. 
  • Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stopper klokka 22. 
  • Det er egne nasjonale regler for arrangement som må følges – både på 17. mai og ellers.

Hvor mange kan møtes forutsatt en meter mellom personene?

  • Utenom i private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs. 
  • Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. 
  • På offentlig arrangement der folk sitter på faste, tilviste plasser er det tillatt med maks 100 personer innendørs. 
  • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvis det er mulig å holde minst én meters avstand. Hvis alle sitter på faste tilviste plasser, kan man være 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis det er to meters avstand mellom kohortene. 

 

Hilsen

Kriseledelsen

X