Blog

aktivitetskortet_os_kommune

Er familiens økonomi til hinder for barn/ungdoms deltagelse i aktiviteter? Her er Aktivitetskortet!

Aktivitetskortet i Os kommune er et tilbud til barn og unge mellom 2 og 18 år som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktiviteter. Kortet skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Kortet kan gi barn og unge gratis adgang til kultur og fritidsaktiviteter.

aktivitetskortet_nav_os

Hvordan søker du?

Søknadskjema og oversikt over de ulike aktivitetene man kan søke på er også tilgjengelig på:
– Helsestasjonen
– kommunens barnehager
– kommunens skoler
– Os legekontor
– I fellesekspedisjonen på Os kommunehus
– På Os kommunes hjemmeside
– På Nav Os.


NYTT TILBUD: Leder for NAV Os, Guri Nordsveen, håper barn og unge vil benytte seg av tilbudet med det nye aktivitetskortet.

Søk Aktivitetskortet her

Søknad og ønsker om aktiviteter sendes til Nav Os, som vil vurdere søknadene. I tillegg til rent økonomiske forhold vil det være aktuelt å ta hensyn til ulike sosiale faktorer, og tildelingen vil derfor bli en kombinasjon av økonomiske og sosiale kriterier.

Hvordan vil det fungere:

Kortet vil gi barnet/ ungdommen og 1 annen person gratis adgang til de aktivitetene som velges. Kortet vises fram når man går inn til aktiviteten som er valgt, da vil deltagelsen bli registrert.
Kortet vil stå i barnet/ungdommens navn. Aktivitetskortet er personlig, og søker må være med når det brukes.

Hvor lenge er det gyldig:

Kortet er gyldig fra 01.01.18 – 20.06.18. Det blir en ny søknadsrunde i mai 2018, for aktiviteter 2.halvår 2018. Det er ingen søknadsfrist.

X