Blog

aktivitetskortet_os_kommune

Aktivitetskortet i Os kommune er et tilbud til barn og unge mellom 2 og 18 år som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktiviteter.

Kortet skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Kortet kan gi barn og unge gratis adgang til kultur og fritidsaktiviteter.

Kortet dekker i utgangspunktet ikke medlemskontingenter og sesongavgifter innen idrett. Ønsker du å undersøke muligheten til å få dekket dette på andre måter, ta kontakt med NAV Os.

Hvordan søker du?

Søknad og ønsker om aktiviteter sendes til Nav Os.

» Aktivitetskortet – Søknadsskjema

Søknadskjema er også tilgjengelig på:
– Helsestasjonen
– kommunens barnehager
– kommunens skoler
– Os legekontor
– I fellesekspedisjonen på Os kommunehus
– På Os kommunes hjemmeside
– På Nav Os.

Hvordan vil det fungere?:

  • Kortet vil gi barnet/ ungdommen og 1 annen person gratis adgang til de aktivitetene som velges.
  • Noen aktiviteter gir adgang for hele familien. Kortet vises fram når man går inn til aktiviteten som er valgt, da vil deltagelsen bli registrert.
  • Kortet vil stå i barnet/ungdommens navn. Aktivitetskortet er personlig, og søker må være med når det brukes.

Hvor lenge er det gyldig:

Kortet er gyldig fra 21.06.18 – 31.12.2018 Det er ingen søknadsfrist.

X