Blog

Eldrerådet var sammen med representanter for driftsstyret for Verjåhagen og ergoterapi- og fysioterapitjenesten i Os kommune på besøk til aktivitetsparken i Melhus sentrum tirsdag 16. oktober. 

Tekst og foto: Kåre Bakosgjelten

Formålet med turen var å skaffe seg innsikt i og kunnskap om utforminga av en aktivitetspark der spesielt eldre trene balanse, styrke og koordinasjon. Det overordna perspektivet er folkehelse og betydninga av aktivitet og det å holde seg i form gjennom hele livet. Ambisjonen er på sikt å arbeide for å få til et liknende aktivitetstilbud også her i kommunen. (Se bildeserie lenger ned i artikkelen).

Med på turen var følgende fra eldrerådet:
Bjørg Dagny Sæter, Olav Nylend, Inge Kroken, Finn Hval og Kåre Bakosgjelten. Fra driftsstyret for Verjåhagen var Arnuld Moseng og Ivar Røste deltakere. Og i tillegg var fysioterapeut Oliver Langen og ergoterapeut Bjørn Erik Gullikstad med fra Os kommune.

Olav Nylend imponerte med sterke magemuskler – Ivar Røste bivåner narjordsingens innsatsvilje.

Melhus kommune stilte mannsterke opp med ordfører Gunnar Krogstad i spissen i tillegg til folkehelserådgiver Signy Ryther Øverbye, prosjektleder Folke Havdal og fysioterapeut Frøydis Marken Elstad. I tillegg deltok også Steinar Nyland og Ola Lilleøkdal fra Melhus eldreråd. Og mottakelsen var usedvanlig god, med et bugnende lunsjbord og gode orienteringer om arbeidet med aktivitetshagen som ble åpna i mai 20117 for øvrig.

Og i tillegg fikk vi testa ulike apparater – bildeseria viser et lite utsnitt av mulighetene osingene prøvde seg på – med vekslende hell får en vel si.

Arnulf Moseng jobber iherdig for å få bena i vannrett posisjon.

Ivar Røste har teknikken inne og smiler bredt!

Fra lunsjbordet. Til venstre ser vi Ivar Røste, Finn Hval og Inge Kroken blant andre.

Bjørg Dagny Sæter har god balansekontroll og får oppmuntrende kommentarer fra leder i Melhus eldreråd, Steinar Nyland.

 

X