Blog

Skoler og barnehager er nå stengte og arbeidsplasser innfører hjemmekontor. Hovedmålsettingene med disse tiltakene er å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Hva betyr dette i praksis for familier med barn og unge i Os kommune?

• Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.
• Ingen leketreff eller felles aktiviteter avholdes. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

Fordi barn har behov for lek kan barn og ungdom ha noen (helst bare en til to faste lekevenner) som man forholder seg til gjennom hele denne perioden. Merk da:

• Samvær bør begrenses til noen få timer
• Treff er bedre utendørs
• Lekeplasser med andre barn bør unngås
• Hold en meters avstand
• Ikke berør de samme gjenstandene
• Vask hender ofte og ha god hostehygiene

Er man i isolat eller karantene skal man følge reglene for dette:
Alle med symptomer på luftveisinfeksjon holdes isolert hjemme og bør ikke møte noen utenfor husstanden. Dette gjelder også ved milde symptomer.

For de som har fortsatt plass i barnehage og skole betyr dette:
Det er viktig at barn ikke besøker andre familier hjemme som har hustandsmedlemmer som er i karantene! Dette kan medføre økt smitterisiko blant barn og foreldre med samfunnskritiske oppgaver samt personalet i barnehage og skole som holder tjenesten åpen!

» Her finner du vår hovedside om koronaviruset med mer informasjon, oppdateringer og råd

X