Blog

Torsdag 24. august holdt «Kunstprosjekt Os barnehage» avduking av de nye skulpturene  i barnehagen.
Det var høye glass, sang ved barna, taler, blomster, og barna foretoko selv avduking – til stor jubel!
Både kunstner Linda Bakke, Kunstbanken Hedmark, ordfører og kunstkomité var til stede.

I tråd med tidligere kommunestyrevedtak ville Os kommune ha kunst i barnehagen som:

  • skal speile vår visjon om «Aktive opplevelser for barn»
  • beriker uteområdet og inspirerer til barns fantsi og utfoldelse
  • er tilgjengelig for både de store og de små barna i barnehagen

Kunstner Linda Bakke har laget to skulpturer som vekker stor begeistring og brukes hver dag

Foto: Linda Bakke

av barna i barnehagen.
Vi er sikre på at kunstverkene vil være til glede, inspirasjon og stimulans for alle.
Kunstbanken Hedmark har hatt en nøkkelrolle i kunstprosjektet, og har vært avgjørende for at vi skulle nå målet med prosjektet. Vi oppfordrer alle til å gå og se på skulpturene!

X