Blog

Glade barn i barnehage

I kommunestyremøtet den 23.11.2017 ble det vedtatt nye avgifts- og betalingssatser for 2018. Nedenfor finner du linker til de forskjellige områdene:

Hovedoversikt gebyrer

Kommunale eiendomsgebyrer og gebyrer for andre tekniske tjenester

Gebyrer plan- og byggesaksbehandling

Matrikkelgebyr

Gebyr konsesjons- og delingssaker

Os kommunes administrativt vedtatte avgifts- og betalingssatser for 2018:

Admin.vedtak avgifts- og betalingssatser for 2018

 

X