Blog

Informasjon til alle foreldre/foresatte og ansatte i skole og barnehage vedrørende Trident Juncture. 

Spesielle dager:
Trafikkavvikling dagene onsdag 31. oktober og onsdag 7. november er oppstart/avslutning av selve feltøvelsen. Det er forventet at det blir mye trafikk på veiene disse dagene.

Vi må være forberedt på å legge inn ekstra god tid på å komme oss på jobb. Hver avdeling må ha en plan/vaktliste med personer som f.eks. bor nært. Dette gjelder hele perioden men spesielt disse dagene.

Den 31. oktober er det i tillegg Halloween – mørke kostymer langs veien (uten refleks) frarådes!

Generelt:
Husk refleks – vær synlig. Vi oppfordrer alle til å bruke refleksvest – også på dagtid når en ferdes langs/venter ved veien!

Vær forsiktig og unngå situasjoner som kan sette deg i fare – husk at noen kjøretøy kan ha lang bremselengde.

Ikke oppsøk militære kjøretøy – det er ikke sikkert de ser deg – plutselig er de i bevegelse! Militære kjøretøy kan ha svært dårlig sikt/mange blindsoner, trenger ikke å ha belysning/lys og kan ha soldater som ikke har sovet på flere dager om bord.

For elever som tar buss/drosje:
Ha med ekstra mat/drikke på bussen – i tilfelle forsinkelser/ventetid og godt med klær i tilfelle lang ventetid.

Drosjen (for de elevene som har det!) kan hente barna inne på gårdsplassene (slik at de slipper å vente langs veien). Viktig at barna er så klare som mulig.
Sikkerhetsbelter i buss og drosje SKAL benyttes.

Os samfunnshus:
I samfunnshuset ved Os skole skal det bo svenske soldater. Vi vet ikke hvilken type soldater, hvilket utstyr de har med seg mm.

Grusbanen (området mellom ballbingen og kunstgrasbanen) vil med stor sannsynlighet være satt av til militære kjøretøy og vil derfor ikke være tilgjengelig for elever. Vi vil forsøke å styre adkomst/ut-inn samfunnshuset, men en må påregne en viss synlig aktivitet for barna/elevene.

ROS-analysen:
For å minimere risiko for uønskede hendelser/skader eller potensielle dødsfall er det viktig at sansynligheten for at alvorlige hendelser blir minimert.

Det er derfor viktig å kontinuerlig snakke med barna om f.eks refleksbruk og å være ekstra oppmerksomme ifht. ulike risikoer som klemfare og påkjørsler. Dette er selvsagt også foreldrenes/de forsattes ansvar og vi voksne må jobbe sammen om dette!

Annet:
Minner om at det ligger mye informasjon om hvordan en skal snakke med barn om NATO-øvelsen her: https://www.krisepsykologi.no/nyheter/nato-oevelsen/

Os kommune har en samleside om øvelsen med mye informasjon her:
https://os.kommune.no/nato-ovelse-2018/

 

 

X