Blog

os_barnehage_hedmark

16. august 2017 åpnet nye Os barnehage. Denne dagen hadde mange gledet seg til, og resultatet har blitt et tilbud i toppklasse!

– Nå får Os endelig en barnehage som er bygd for å være barnehage, forteller avdelingsleder Lene Westvold Eggen. De nye avdelingene blir hetende Knerten, Veslefrikk, Rødhette og Askeladden.

Barnehagen har nå fått egen personalfløy med kontorer og møterom til de ansatte og et stort aktivitetsrom som passer for mer aktiv lek og fellessamlinger. To og to avdelinger deler kjøkken og et ekstrarom de selv bestemmer hva det skal brukes til.

– Rommet kan for eksempel bli brukt som temarom, eller hvilerom om det er mange barn som skal hvile innendørs, sier Westvold Eggen. De ansatte ser positivt på å samle alle barna i en barnehage, forteller hun. Westvold Eggen tror at ved å samlokalisere seg blir det lettere å benytte ressursene man har blant personale, turområder og nærliggende lokaler som Oshallen og biblioteket.

ÅPNET DEN NYE BARNEHAGEN: Lene Westvold Eggen, leder i Os barnehage, og ordfører Runa Finborud sto for åpningen

Ordfører Runa Finborud forteller at det var med stor glede hun kunne åpne nye Os barnehage på vegne av kommunen.

– Satsing på barn og unge
– Det her er en dag mange har gleda seg til, ønsket om ny barnehage har vært der i mange år og vi har ikke minst gledet oss gjennom prosessen med bygging. Jeg er stolt av satsinga, av beslutninger som er tatt av to kommunestyrer og byggekomite, en meget vellykka byggeprosess, dyktige firma og kommuneansatte som har vært involvert, samarbeidet, og ikke minst resultatet vi ser i dag, både inne og ute! Barnehagen er et viktig ledd i kommunens satsing på barn og unge. Vi bygger for framtida, det er plass til flere unger i barnehagen. Den er og en viktig del av totaltilbudet her på Sundmoen; med skole, Oshallen, idrettsanlegg, friluftsområde og et framtidig boligområde. Og det var også intensjonen med nettopp den her lokaliseringa, poengterer hun.

– Og nå har vi to moderne barnehager i kommunen, der begge ligger nære skole og flotte uteområder. Og i siste møte før sommeren vedtok kommunestyret å samle de to skolene våre og barnehage under paraplyen «Oppvekst» og opprette en oppvekstsjef for området.

barnehage_os_kommune

GLEDER SEG OVER NY BARNEHAGE: Isak, Million og Elida syntes det var stor stas å begynne i den nye barnehagen.

Dyktige folk og godt samarbeid har sørga for at barnehageprosjektet har gått på skinner. Prosjektet er og et eksempel på at når alle er enige om målet og drar i samme retning, så går det mye lettere. Os kommune har mange aktører i byggebransjen som har kompetanse og som også er konkurransedyktige. I tillegg har vi dyktige naboer i begge retninger. Med lokale firma på laget som har egeninteresse i å gjøre en god jobb på hjemmebane, ligg alt til rette for at samarbeidet blir lett og resultatet blir bra. Prosjektet Os Barnehage er gjennomført med god kvalitet og full kostnadskontroll hele veien. Og det er på grunn av at alle deltagende firmaer har vært positive og innstilt på samarbeid.

Lokale aktører står bak
Etter at det var enighet i kommunestyret i mai 2015 om bygging av ny barnehage, ble byggekomiteen etablert i juni. En erfaren og god byggekomite som definerte rammene, tok de viktige overordnete beslutningene i starten av prosjektet og som deretter delegerte ansvaret for gjennomføring og detaljer til kvalifiserte fagpersoner. Her har vi også på byggherresida hatt nytte av lokal kompetanse.

I august samme år ble Arkitektene Berg og Østvang engasjert for å komme med tomtealternativer og plassering av bygg. I etterkant ble Norconsult engasjert for å utarbeide konkurransegrunnlag for en totalentreprise med løsningsforslag. Dette ble sendt ut på konkurranse av Abakus i oktober. Etter evaluering av pris og løsning ble Os Entreprenør valgt som totalentreprenør. Løsning og budsjett ble fremlagt for kommunestyret, og i budsjettmøtet i desember vedtok vi politikerne bygging av ny barnehage på Os. Finborud tror ikke det er mange offentlige prosjekter som har hatt så effektiv prosess fra forslag til vedtak!

Kortreist kompetanse!
Norconsult ble engasjert som byggeleder for å bistå med gjennomføringen. Os Entreprenør fikk kontrakten for totalentreprisen. De hadde med seg Berg og Østvang på arkitektsiden, Norconsult på byggteknisk prosjektering, Østa Elektro på Elektoarbeider, Røros VVS sto for rørleggerarbeider og varmeanlegg, Ing. Arne Myran på ventilasjon og Ramlos på graving/grunn og utomhusarbeider. Her snakker vi om kortreist kompetanse, sier Finborud.

I tillegg til kontrakten har Arkitektene Berg og Østvang tegnet lekeområdet for Os kommune, Ramlos har hatt graving og anleggsgartnerarbeider. Vaktmesterne i kommunen har hatt et stort ekstraarbeid med å flytte over og montere leker og utstyr fra Sundmoen og Furuholtet.

Satser på solcelleanlegg
Byggekomiteen tok på slutten av byggeperioden ei beslutning om å montere solcelleanlegg på deler av taket gjennom piloten EnergiPluss, et samarbeid mellom Nord-Østerdal Kraftlag og Østa Elektro. Vi som kommune gir signaler gjennom valg og beslutninger vi tar og hvordan vi gjennomfører. Her er lokal kompetanse og samarbeid valgt, miljøaspektet vektlagt, vi er framtidsretta i valg av løsninger.

– Prosjektet er gjennomført innenfor budsjett og uten uforutsette endringer og krav om tillegg. Dette gjør at kommunen har kunnet oppgradere bygget med noen tilleggsbestillinger, god adkomst, lekeområde som burde dekke de fleste behov og til slutt solcelleanlegg, avslutter ordføreren.

Nå kan barna se fram til spennende dager med flotte fasiliteter i ny barnehage!

X